Stijlen van merk- en bedrijfsnamen


Er zijn heel veel verschillende stijlen die je kunt toepassen om een naam te bedenken. Op deze pagina presenteren we een selectie.

Beschrijving

Kentucky Fried Chicken, Partij van de Arbeid en Staatsbosbeheer zijn voorbeelden van beschrijvende namen. Je beschrijft een belangrijk aspect van bijvoorbeeld je aanbod, de herkomst ervan of de werking. Dit soort namen zijn niet goed als woordmerk te beschermen, maar het is altijd goed om te beginnen met zo bondig mogelijk te beschrijven wat je te bieden hebt.


Oprichtersnaam

Renault, Black & Decker, Heineken en EY zijn oprichtersnamen. Talloze merk- en bedrijfsnamen hebben deze vorm. In tegenstelling tot een beschrijvende naam, kun je een eigennaam vaak wél als merk laten inschrijven. Creatief kun je ze niet noemen, al kun je er nog aardig mee variëren. Ze zijn traditioneel, maar daar kun je mee spelen, zoals Ben & Jerry’s, dat juist voor voornamen koos. Een ander geslaagd voorbeeld is Dyson. Oprichter James Dyson speelt als visionaire uitvinder een hoofdrol in de communicatie.

Afkorting

IBM, ANWB, Conimex, AH en P&G zijn afkortingsnamen, evenals het hiervoor al genoemde EY. Ook dit is een eindeloos gebruikte, traditionele oplossing. Het is een manier om van een beschrijvende naam een heel korte en als merk te claimen naam te maken. Een afkortingsnaam komt formeel over, maar kan ook het gevoel van een bijnaam geven.


Verkorting

Cisco, Hero B’tween en supermarktmerk Gwoon zijn verkortingen. Het verschil met een afkorting is dat je het oorspronkelijke woord er vaak nog in kunt herkennen. Je haalt daarvoor letters weg van het eind, het begin of uit het midden. Ambi Pur is een voorbeeld van een combinatie van verkortingen.


Verkorting + achtervoegsel

Verkortingen kun je ook gebruiken als ‘halffabrikaat’. Dit is ook weer een heel snelle en gemakkelijke manier om van basiswoorden een kort en krachtige merknaam te maken. Je kort een basiswoord in tot één of twee lettergrepen en plakt daar een achtervoegsel aan vast. Dit werkt het beste met woorden met een klassieke of Engelse oorsprong. Probeer vervolgens verschillende achtervoegsels uit. Voorbeelden zijn Arcadis, Brillo, Sorbo en Rolex. De achtervoegsels zijn vaak ook weer klassieke uitgangen of betekenisloze merkachtervoegsels, zoals: -a, -ac, -ax, -ex, -iac, -in, -ius, -o, -on, -os, -ox, -us, -yn, -ys.


Beschrijving + onverwacht achtervoegsel voor personen of bedrijven

Beschrijvende woorden voor je aanbod zijn niet onderscheidend, maar namen als Condomerie, Hypotheker en Klussenier zijn dat wel. De truc is om achter het beschrijvvende woord een achtervoegsel te plakken dat verwijst naar een bedrijf of persoon: -(er)ette, -er, -erie, -erij, -ier, -ijn, ist, -oloog, enzovoort.